xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900
+420 724 393 757 info@daneaaudit.cz

AUDYT

Ing. Dagmar Beránková

Ing. Dagmar Beránková

Audytor, numer autoryzacji 1749

Ing. Šárka Calábková

Ing. Šárka Calábková

Audytor, numer autoryzacji 2221

“To nie tylko sprawdzanie ksiąg, ale szukanie zagrożeń, które mogą narazić Państwa na niebezpieczeństwo. Mamy niezależne spojrzenie z zewnątrz, więc możemy wcześnie zidentyfikować te ryzyka. Jako audytorzy jesteśmy osobiście zaangażowani w audyt, komunikując się z Państwem, ale decyzja należy do Państwa.”

Oferujemy:

 • audyt sprawozdań finansowych (w tym raportu rocznego)
 • audyt dla celów specjalnych (audyt dotacji, sprzedaży lub przekazania przedsiębiorstwa, przekształceń, należności itp.)
 • przekształcenie czeskich sprawozdań finansowych lub ich części na format wymagany przez zagraniczną jednostkę dominującą
 • badanie sprawozdań finansowych jako całości w przypadku spółek, które są zobowiązane do poddania swoich sprawozdań finansowych badaniu przez prawo lub inne standardy, lub w przypadku spółek, które poddają swoje sprawozdania finansowe badaniu we własnym interesie
 • kierownictwo jednostki zawsze otrzymuje pisemne sprawozdanie z naszej pracy z badania wstępnego i badania (a po zakończeniu badania pismo końcowe biegłego rewidenta), którego treść zawiera m.in. specyfikację ryzyk i ich ocenę

Specjalizujemy się w:

 • organizacje nastawione na zysk (s.r.o., a.s., spółdzielnie, zakłady wydzielone itp.)
 • organizacje non-profit (fundacje, instytuty, stowarzyszenia pożytku publicznego, stowarzyszenia, partie polityczne, szkolne osoby prawne, kościelne osoby prawne, fundusze wieczyste itp.)

Audyt sprawozdania finansowego to:

 • niezależne badanie sprawozdania finansowego (zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej)
 • przeprowadzone na zasadzie testu, z uwzględnieniem istotności transakcji księgowych
 • podstawy identyfikacji ryzyka dla działalności i sytuacji jednostki
 • wynikiem jest sprawozdanie niezależnego audytora z badania sprawozdań finansowych (w tym, w stosownych przypadkach, sprawozdanie roczne)

Korzyści z audytu:

Właściciele zagranicznych firm często zlecają badanie sprawozdań finansowych, nawet jeśli nie jest to prawnie wymagane. Chcą uzyskać pewność, że o istnieniu ich własności, a z listu audytora czerpać pewne spostrzeżenia dla swoich decyzji.

Takie same korzyści przynosi audyt czeskim właścicielom, ponieważ tylko zbadane sprawozdania finansowe dają pewną pewność zewnętrznym użytkownikom (dostawcom, klientom, bankom, podmiotom udzielającym dotacji itp.), że dane opublikowane w rejestrze handlowym nie są fikcyjne.

Jeżeli ustawa lub grantodawca nakłada na pozarządowe organizacje non-profit obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania, które nie podlega audytowi, to bezwartościowy dokument. Bo tylko sprawozdanie roczne zbadane przez niezależną osobę ma wymowną wartość.

CENY INDYKATYWNE

Dla każdego klienta kalkulujemy cenę według orientacyjnego cennika usług, natomiast cenę ostateczną możemy ustalić w drodze porozumienia.


Audyt ustawowy sprawozdań finansowych:

 • mała organizacja 30 tys. – 60 tys. CZK
 • organizacja średnia 60 tys. – 130 tys. CZK
 • duża organizacja 130+ tysięcy CZK

Audyt dla celów specjalnych:

 • minimalna stawka godzinowa audytora wynosi 1 800 CZK
 • od 25 000 CZK bez VAT

ADRES:

Daně a audit s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava – Mariánské hory
budova DTO CZ, s.r.o.
3. poschodí, kanceláře č. 400-406

KONTAKTY:

info@daneaaudit.cz
+420 596 620 441
+420 724 393 757