xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900
+420 724 393 757 info@daneaaudit.cz

AUDIT

Ing. Dagmar Beránková

Ing. Dagmar Beránková

Auditor, číslo oprávnění 1749

Ing. Šárka Calábková

Ing. Šárka Calábková

Auditor, číslo oprávnění 2221

„Není to jen kontrola účetnictví, ale hledáme rizika, která Vás mohou ohrozit. Máme nezávislý pohled zvenku, proto tato rizika můžeme včas identifikovat. Jako auditoři se auditu osobně zúčastňujeme, komunikujeme s Vámi, ale rozhodnutí závisí na Vás.“

Nabízíme Vám:

 • provedení auditu účetní závěrky (včetně ověření výroční zprávy)
 • provedení auditu pro zvláštní účely (audit dotací, prodeje či vkladu podniku, transformací, pohledávek atd.)
 • transformace české účetní závěrky nebo jejich částí do tvaru požadovaném zahraniční mateřskou společností
 • ověření účetnictví jako celku pro společnosti, kterým povinnost ověření účetní závěrky vyplývá ze zákona či jiných norem, nebo pro společnosti, které si ověření účetnictví nechají provést z vlastního zájmu
 • z naší práce na předauditu a auditu obdrží vedení účetní jednotky vždy písemný zápis (a při ukončení auditu i závěrečný dopis auditora), jejichž obsahem je kromě jiného i specifikace rizik a jejich hodnocení

Specializujeme se na:

 • ziskové organizace (s.r.o., a.s., družstva, odštěpné závody atd.)
 • neziskové organizace (nadace, ústavy, obecně prospěšné společnosti, spolky, politické strany, školské právnické osoby, církevní právnické osoby, nadační fondy atd.)

Audit účetní závěrky je:

 • nezávislým ověřením účetní závěrky (podle pravidel Mezinárodních auditorských standardů)
 • provedený výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti účetních operací
 • důvodem pro zjišťování rizik v činnosti a postavení účetní jednotky
 • výstupem je zpráva nezávislého auditora o provedení auditu účetní závěrky (případně i o ověření výroční zprávy)

Výhody auditu:

Majitelé zahraničních společností si často nechávají provést ověření účetní závěrky, i když není zákonem povinné. Chtějí získat určitou jistotu
o existenci svého vlastnictví a z dopisu auditora vyčíst určité poznatky pro svá rozhodnutí.

Tytéž výhody přináší audit i českým vlastníkům, protože pouze ověřená účetní závěrka dává určitou jistotou externím uživatelům (dodavatelům, odběratelům, bankám, poskytovatelům dotací atd.), že údaje zveřejněné v obchodním rejstříku nejsou smyšlené.

Pokud zákon nebo poskytovatel dotací ukládá nestátním neziskovým organizacím zpracovat výroční zprávu, která není auditovaná, jedná se
o bezcenný dokument. Protože pouze výroční zpráva ověřená nezávislou osobou má vypovídací hodnotu.

ORIENTAČNÍ CENY

Pro každého klienta kalkulujeme cenu dle orientačního ceníku služeb, přičemž konečná cena může být stanovena dohodou.

Zákonný audit účetní závěrky:

 • malá organizace 30 tis. – 60 tis. Kč
 • střední organizace 60 tis. – 130 tis. Kč
 • velká organizace 130 tis. – více Kč

Audit pro zvláštní účely:

 • minimální hodinová sazba auditora je 1 800 Kč
 • od 25 000 Kč bez DPH

ADRESA:

Daně a audit s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava – Mariánské hory
budova DTO CZ, s.r.o.
3. poschodí, kanceláře č. 400-406

KONTAKTY:

info@daneaaudit.cz
+420 596 620 441
+420 724 393 757