+420 724 393 757 info@daneaaudit.cz

ÚČETNICTVÍ

Ing. Martina Buryšková

Ing. Martina Buryšková

Hlavní účetní

„Účetní musí mít nadání. Profese není o zadávání dat do počítače.
Je kombinací matematiky a práva, vyžaduje analytické myšlení, syntézu a predikci závěrů. Toto všechno se na kursech naučit nedá, chce to dlouholetou zkušenost. A tu můžeme nabídnout.“

Vedení účetnictví a účetní poradenství:

 • účetnictví vedeme dle českých účetních standardů
 • účetnictví je vedeno pod auditorským a daňovým dohledem s možností kompletního daňového servisu
 • za určitých podmínek lze dohodnout vedení účetnictví přímo v prostorách odběratele

V rámci účetního poradenství nabízíme firmám s vlastní účtárnou návrhy:

 • směrnic, které jsou řídícím nástrojem firmy
 • implementaci systému vedení skladových zásob
 • zavedení střediskového hospodaření nebo vnitropodnikového účetnictví

Metodika účetnictví a zavedení vnitřního kontrolního systému:

 • Účetnictví se nevede pouze z důvodu povinností daných státem, ale je základním pilířem vnitřního kontrolního systému.
 • „Účetnictví nepotřebuju, mám čísla v hlavě.“ je základem pro katastrofální omyly manažerů
 • Pokud má firma fungovat, musí fungovat v ní nastavený systém. Pokud má fungovat systém, musí být nastaven a odzkoušen. Pokud je nastaven, musí být kontrolován. Pokud má být kontrolován, jedním z hlavních pilířů je správně vedené účetnictví.

ORIENTAČNÍ CENY

Pro každého klienta kalkulujeme cenu dle orientačního ceníku služeb, přičemž konečná cena může být stanovena dohodou.

 • Poradenské služby jsou fakturovány hodinově na základě výkazu práce.
 • Roční účetní závěrka je fakturována samostatně v průměrné ceně za měsíc, vypočtené z posledního čtvrtletí roku.
 • Další požadavky, např. účast účetní na kontrolách OSSZ, zdravotní pojišťovny, apod. vyúčtováváme samostatně, dle odsouhlasených hodin s klientem v sazbě 750 Kč/hod.
 • Daňová přiznání, např. silniční daň, daň z nemovitých věcí, v ceně nejméně 1 500 Kč za přiznání (dle rozsahu – počtu aut, pořízení a vyřazení nemovitostí).
 • Běžné daňové poradenství vztahující se k pravidelným hospodářským operacím objednatele bude fakturováno dle odpracovaných hodin v hodinové sazbě 1 500 Kč/hod. daňového poradce a 750 Kč/hod. asistenta daňového poradce/účetní.
 • Cena za jednu účtovanou položku (= řádek v účetním deníku) je přibližně 35 Kč.

AKTUALITY

ADRESA:

Daně a audit s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava – Mariánské hory
budova DTO CZ, s.r.o.
3. poschodí, kanceláře č. 400-406

KONTAKT:

info@daneaaudit.cz
+420 596 620 441
+420 724 393 757