xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900
+420 724 393 757 info@daneaaudit.cz

PODATKI

Ing. Dagmar Beránková

Ing. Dagmar Beránková

Doradca podatkowy, numer rejestracyjny 01697

Ing. Šárka Calábková

Ing. Šárka Calábková

Doradca podatkowy, numer rejestracyjny 04187

“Oszczędzanie na podatkach jest legalne. Trzeba tylko znać przepisy i mieć księgowość i utrzymać swoje akta w porządku. Obciążenia podatkowe pogłębia nieuregulowany system, który nie pokazuje niezbędnych informacji do optymalizacji podatkowej. Ten system możemy skonfigurować.”

Przygotowanie deklaracji podatkowych i audyt podatkowy:

 • wynikiem kontroli podatkowej jest pismo skierowane do zarządu spółki z wykazem stwierdzonych uchybień, co umożliwia negocjowanie środków zaradczych
 • efektem kontroli podatkowej są wnioski, z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej w granicach prawa
 • kontrola podatkowa obejmuje badanie podstawowych zasad podatkowych oraz wywiązywania się jednostki z obowiązków podatkowych
 • kontrola podatkowa powinna być przeprowadzana na bieżąco
 • wynik sporządzenia deklaracji podatkowej pochodzi z ewidencji księgowej i powiązanych z nią dokumentów
 • przy przetwarzaniu deklaracji podatku dochodowego oferujemy możliwość przesunięcia terminu złożenia deklaracji do 30 czerwca
 • wypełnienie deklaracji podatkowej nie jest sprawą skomplikowaną, ale muszą być prawidłowe dokumenty potwierdzające i optymalizacja podatkowa w granicach prawa

Doradztwo podatkowe i reprezentacja w postępowaniach podatkowych:

 • obejmuje konsultacje w zakresie poszczególnych przepisów podatkowych, administracji podatkowej i odpowiednich działań podatnika
 • na podstawie pełnomocnictwa i w imieniu klienta załatwiamy sprawy podatkowe z właściwym organem podatkowym

CENY INDYKATYWNE

Dla każdego klienta kalkulujemy cenę według orientacyjnego cennika usług, natomiast cenę ostateczną możemy ustalić w drodze porozumienia.

Deklaracja podatku dochodowego od osób prawnych:

 • min. 14 tys. CZK
 • przygotowanie deklaracji podatkowej na podstawie złożonych dokumentów
 • sprawdzanie dokumentów oddzielnie według przepracowanych godzin
 • minimalna stawka godzinowa doradcy podatkowego wynosi 1 800 CZK

Deklaracja podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • min. 8 tys. CZK
 • przygotowanie deklaracji podatkowej na podstawie złożonych dokumentów
 • sprawdzanie dokumentów oddzielnie według przepracowanych godzin
 • minimalna stawka godzinowa doradcy podatkowego wynosi 1 800 CZK

Inne deklaracje podatkowe:

 • min. 1 800 CZK
 • minimalna stawka godzinowa doradcy podatkowego wynosi 1 800 CZK

ADRES:

Daně a audit s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava – Mariánské hory
budova DTO CZ, s.r.o.
3. poschodí, kanceláře č. 400-406

KONTAKTY:

info@daneaaudit.cz
+420 596 620 441
+420 724 393 757