+420 724 393 757 info@daneaaudit.cz

ÚČETNICTVÍ

Zuzana Polovinčáková

Zuzana Polovinčáková

Hlavní účetní

“Účetní musí mít nadání. Profese není o zadávání dat do počítače. Je kombinací matematiky a práva, vyžaduje analytické myšlení, syntézu a predikci závěrů. Toto všechno se na kursech naučit nedá, chce to dlouholetou zkušenost. A tu můžeme nabídnout.”

Vedení účetnictví a účetní poradenství

Účetnictví vedeme dle českých národních standardů a v případě požadavků i dle IFRS. Účetnictví je vedeno pod auditorským a daňovým dohledem s možností kompletního daňového servisu. V případě požadavků na vedení účetnictví s reálnými výstupy v kratších časových intervalech než měsíc lze dohodnout vedení účetnictví přímo v prostorách odběratele. V rámci účetního poradenství nabízíme firmám s vlastní účtárnou návrh účetních postupů pro vybrané oblasti včetně proškolení pracovníků, řešení vybraných účetních případů, pomoc při zavádění vnitropodnikového účetnictví apod.

Metodika účetnictví a zavedení vnitřního kontrolního systému

Od roku 2004 vydáním Českých národních standardů vzrostla odpovědnost účetních jednotek za metodiku vlastního účetnictví. Nabízíme vypracování nebo pomoc při zavedení směrnic, a to i v návaznosti na vnitřní kontrolní systém, který slouží k zajištění ochrany majetku firmy proti krádežím, znehodnocení majetku a pod.

ORIENTAČNÍ CENY

  • Pro každou zakázku kalkulujeme s odběratelem cenu dle ceníku služeb, přičemž konečná cena je  stanovena dohodou.
  • Poradenské služby jsou fakturovány hodinově.
  • Roční účetní závěrka je fakturována samostatně v průměrné ceně za měsíc, vypočtené z posledního čtvrtletí roku. Další požadavky, např. účast účetní na kontrolách OSSZ, zdravotní pojišťovny, apod. vyúčtováváme samostatně, dle odsouhlasených hodin s klientem v sazbě 625 Kč/hod. Daňová přiznání, např. silniční daň, daň z nemovitých věcí, v ceně nejméně 1 000 Kč za přiznání (dle rozsahu – počtu aut, pořízení a vyřazení nemovitostí).
  • Běžné daňové poradenství vztahující se k pravidelným hospodářským operacím objednatele bude fakturováno dle odpracovaných hodin v hodinové sazbě 1 250 Kč/hod. daňového poradce a 625 Kč/hod. asistenta daňového poradce/účetní.

AKTUALITY

ADRESA:

Daně a audit s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava – Mariánské hory
budova DTO CZ, s.r.o.
3. poschodí, kanceláře č. 400-406

KONTAKT:

info@daneaaudit.cz
+420 596 620 441
+420 724 393 757