+420 724 393 757 info@daneaaudit.cz

O NÁS

Naše společnost Daně a audit s.r.o. byla založena už v roce 1996.Nabízíme Vám dlouholetou praxi a nenahraditelné znalosti v oboru. Ve firmě působí 2 auditoři, kteří jsou zároveň i daňovými poradci, a řada vysoce kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdělaných asistentů a účetních. Společnost se od svého vzniku zaměřuje zejména na audity účetních závěrek podnikatelských i neziskových subjektů, daňové a účetní poradenství, sestavování daňových přiznání.Od roku 1999 byla činnost společnosti rozšířena i o vedení účetnictví a zpracování mezd.

NAŠE SLUŽBY

 • audit účetní závěrky
 • zpracování daňového přiznání a kontrola daní
 • daňové poradenství a zastupování při daňových řízení
 • audity dotací
 • audity pro zvláštní účely (prodej podniku, transformace, atd.)
 • komplexní vedení účetnictví a účetní poradenství vedení daňové evidence
 • zpracování mezd
 • převod české účetní závěrky do IFRSdle mezinárodních standardů
 • metodika účetnictví a zavedení vnitřního kontrolního systému (vnitropodnikové směrnice)
 • různé optimalizační modely a analýzy
 • zpracování analýz a rozborů
 • nestátní neziskové organizace (nadace, nadační fondy, spolky, školské právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve, církevní organizace, politické strany, zájmová sdružení právnických osob, honební společenstva, atd.)

PROČ PRÁVĚ MY?

Nabízíme Vám dlouholeté zkušenosti, nenahraditelné znalosti v oboru a proaktivní přístup k práci za příznivé ceny.

Důkazem našich znalostí je přednášková činnost pro odbornou veřejnost, kterou provádíme hlavně v Ostravě a v Praze, a to zejména v oblasti účetnictví, sestavení účetních závěrek a přiznání k dani z příjmů u ziskových i neziskových organizací.

Pro své klienty rovněž pořádáme různá školení, která se snažíme organizovat hlavně dle potřeb a na míru našim klientům, a to zejména se specialisty finančních úřadů.

Z každé návštěvy v rámci auditu a daňového poradenství předáváme vždy písemný zápis, aby bylo zřetelné, že si stojíme za svými názory.

Účetnictví zpracováváme buď externě v sídle naší společnosti, nebo je možné zajistit vzdálený přístup. Ve vzdálenosti (např. Ostrava – Praha) nevidíme problém.

Účetnictví je vedeno pod dohledem auditora a daňového poradce s možností kompletního daňového servisu.

Nabízíme Vám zastupitelnost zaměstnanců (např. dovolená, nemoc), nezmeškáte tak žádné důležité termíny.

Nabízíme Vám ústní i písemnou komunikaci v anglickém i polském jazyce.

Sídlo máme v Ostravě, ale dojíždíme za klienty po celé České republice.

Pro případ chyby z naší strany jsme pojištěni, snažíme se však pracovat takovým způsobem, aby k pojistné události nedošlo.

OD ROKU 1996 PRACUJEME PRO VÁS!
POSKYTUJEME VÁM KVALITNÍ SLUŽBY ZA PŘÍZNIVOU CENU!

 • nezáleží na oboru vašeho podnikání nebo činnosti
 • nezáleží, zda jste malá nebo velká organizace
 • nezáleží, zda podnikáte mnoho let nebo jste začátečníci
 • nezáleží, zda jste fyzická nebo právnická osoba
 • nezáleží, zda jste zisková nebo nezisková organizace
 • nezáleží, zda z našeho oboru máte znalosti či nikoliv

NAŠE CERTIFIKÁTY

Daně a audit s.r.o.

Ing. Dagmar Beránková

Ing. Šárka Nademlejnská

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Dagmar Beránková

Ing. Dagmar Beránková

Jednatel, auditor, daňový poradce, soudní znalec v oblasti účetnictví

 

Ing. Šárka Calábková

Ing. Šárka Calábková

Jednatel, auditor, daňový poradce

 

Mobil: +420 602 573 557
E-mail: berankova@daneaaudit.cz

Mobil: +420 724 932 484
E-mail: calabkova@daneaaudit.cz

Organizační tým

Ing. Lenka Šnicerová

Ing. Lenka Šnicerová

asistent jednatele, organizační manažer firmy, časový plán a domlouvání schůzek, uzavírání smluv, organizace školení

Mobil: +420 724 393 757
E-mail: sekretariat@daneaaudit.cz

Tel: +420 596 620 441

Ing. Kateřina Otrubová

Ing. Kateřina Otrubová

Mateřská / rodičovská dovolená

Oldřiška Mertová

Oldřiška Mertová

Péče o klienty, archivnictví

AUDITORSKÝ A DAŇOVÝ TÝM

Ing. Lukáš Duroň

Ing. Lukáš Duroň

Asistent auditora a daňového poradce

Mobil: +420 721 364 486
E-mail: Duron@daneaaudit.cz

Ing. Hana Rozehnalová

Ing. Hana Rozehnalová

Asistent auditora a daňového poradce

Mobil: +420 736 194 666
E-mail: Rozehnalova@daneaaudit.cz

Nikol Waloszková

Nikol Waloszková

Asistent

E-mail: Asistent@daneaaudit.cz

Richard Šindler

Richard Šindler

Asistent


E-mail: Asistent@daneaaudit.cz

Ing. Adéla Bindáčová

Ing. Adéla Bindáčová

Mateřská/rodičovská dovolená

ÚČETNÍ TÝM

Ing. Martina Buryšková

Ing. Martina Buryšková

Hlavní účetní

Mobil: +420 725 056 016
E-mail: Buryskova@daneaaudit.cz

Ing. Petr Beránek

Ing. Petr Beránek

Účetní

Mobil: +420 604 897 846
E-mail: Beranek@daneaaudit.cz

Ing. Daniel Bogar

Ing. Daniel Bogar

Účetní, asistent daňového poradce

Mobil: +420 602 543 723
E-mail: Bogar@daneaaudit.cz

Mobil: +420 602 543 723
E-mail: bogar@daneaaudit.cz

Iveta Tatranová

Iveta Tatranová

Účetní

Mobil: +420 602 542 944
E-mail: Tatranova@daneaaudit.cz

Ing. Jana Hebelková

Ing. Jana Hebelková

Účetní

Mobil: +420 606 346 446
E-mail: Hebelkova@daneaaudit.cz

Jarmila Hanáková

Jarmila Hanáková

Účetní

Mobil: +420 724 313 896
E-mail: Hanakova@daneaaudit.cz

MZDOVÁ ÚČTÁRNA

Ing. Michaela Faksová

Ing. Michaela Faksová

Mzdová účetní

Mobil: +420 720 129 415
E-mail: Faksova@daneaaudit.cz

 Bc. Marie Haluzíková, DiS

Bc. Marie Haluzíková, DiS

Mzdová účetní

Mobil: +420 737 914 653
E-mail: Haluzikova@daneaaudit.cz

Veronika Prokšová

Veronika Prokšová

Mzdová účetní

Mobil: +420 724 591 631
E-mail: Proksova@daneaaudit.cz

Jana Barošová

Jana Barošová

Mzdová účetní

Mobil: +420 724 313 896
E-mail: Barosova@daneaaudit.cz

ADRESA:

Daně a audit s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava – Mariánské hory
budova DTO CZ, s.r.o.
3. poschodí, kanceláře č. 400-406

KONTAKT:

info@daneaaudit.cz
+420 596 620 441
+420 724 393 757