+420 724 393 757 info@daneaaudit.cz

AUDIT

Ing. Dagmar Beránková

Ing. Dagmar Beránková

Auditor, číslo oprávnění 1749

Ing. Šárka Nademlejnská

Ing. Šárka Nademlejnská

Auditor, číslo oprávnění 2221

“Není to jen kontrola účetnictví, ale hledáme rizika, která Vás mohou ohrozit.
Máme nezávislý pohled zvenku, proto tato rizika můžeme včas identifikovat.
Jako auditoři se auditu osobně zúčastňujeme, komunikujeme s Vámi, ale rozhodnutí závisí na Vás.”

Ověření účetnictví jako celku pro společnosti, kterým povinnost ověření účetní závěrky vyplývá z obchodního zákoníku, zákona o účetnictví či jiných norem nebo pro společnosti, které si ověření účetnictví nechají provést z vlastního zájmu. Auditorské ověření je prováděno dle mezinárodních auditorských standardů výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti účetních operací. Na závěr šetření vyjádříme názor nezávislého auditora na účetní závěrku ve zprávě auditora. Součástí auditorských prací je též ověření výroční zprávy a prověrka zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Na základě vzájemné dohody lze audit vykonávat průběžnou formou v dohodnutých termínech, které umožňují odstranění zjištěných nedostatků, před závěrečným auditem. Z průběžných kontrol jsou formou dopisu auditora předávány informace vedení účetní jednotky o zjištěných nedostatcích.

ORIENTAČNÍ CENY

  • Pro každou zakázku kalkulujeme s odběratelem cenu dle ceníku služeb, přičemž konečná cena je  stanovena dohodou.

zákonný audit účetní závěrky:

– malá organizace 30 tis. – 60 tis. Kč
– střední organizace 60 tis.
– 130 tis. Kč – velká organizace 130 tis. – více Kč

ADRESA:

Daně a audit s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava – Mariánské hory
budova DTO CZ, s.r.o.
3. poschodí, kanceláře č. 400-406

KONTAKT:

info@daneaaudit.cz
+420 596 620 441
+420 724 393 757